Heel Nederlands
Image default
Onderwijs

Waaraan moet een kinderopvang in Rotterdam voldoen

Een kinderopvang die aan belangrijke eisen voldoen is van groot belang. In een kinderopvang is het namelijk belangrijk dat kinderen genoeg ruimte hebben, dit heeft niet alleen met de ruimte te maken maar ook mentaal. Kinderen moeten hier goed kunnen ontwikkelen en groeien. De ontwikkeling die kinderen hier op doen dat is een basis voor hun toekomstige leven, de ontwikkeling is dus heel belangrijk. Omdat kinderen hier dus goed moeten ontwikkelen en ze hier veel tijd besteden moeten kinderopvangen ook aan een aantal eisen voldoen.

Mentoren

Kinderen die meerdere dagen bij een kinderopvang zitten, dus ook kinderen die er minder zijn krijgen allemaal een mentor. Deze mentor is ook een pedagogische medewerker, hij of zij stimuleert kinderen door sterk te ontwikkelen en doelen te stellen. Ook wanneer er bijzonderheden zijn gaat de mentor met de ouders in gesprek en kan hen eventueel ook doorschakelen naar meer hulp.

Vaste medewerkers en medewerkers per kind

Bij de opvang moeten nuljarigen minimaal 2 vaste gezichten hebben. Een vaste pedagogisch medewerker weet hoe een kind ontwikkelt, hierdoor kan de medewerker goed inspelen op de verschillende gevoelens en uitingen. 

Per pedagogisch medewerker is een maximaal aantal van 3 baby’s toegestaan. Een tijd geleden was dat nog 4, maar op deze manier krijgen baby’s veel meer tijd en aandacht.

Kinderen van 7 jaar en ouder hebben 1 pedagogisch medewerker per 12 kinderen beschikbaar, dit was eerst lager maar dit is sinds een tijdje omhoog gegaan. Vrijwilligers die tellen hierin niet mee.

De veiligheid in de kinderopvang in Rotterdam

De kinderopvang in Rotterdam heeft minimaal 1 medewerker aanwezig die in bezit is van een EHBO certificaat. Deze medewerker moet altijd aanwezig zijn wanneer de opvang open is, het maakt hierbij niet uit wie deze medewerker is. zolang het maar een volwassene is. 

Veiligheid van het gebouw

Ook de gebouwen moeten aan een aantal eisen voldoen, zo moet de slaapplek in een subbrandcompartiment liggen, moeten er overal ramen aanwezig zijn behalve op de slaapplek, brandmelders, rookmelders, branddeuren en brandtoestellen moeten ook aanwezig zijn, alle meubelen, vloerbedekking etc moet brandveilig zijn, nieuwe opvangen moeten minimaal 2 toiletten hebben en de verblijfplaats moet minimaal 5m2 groot zijn.