Heel Nederlands
Image default
Zakelijke dienstverlening

spoor 2 re- integratie

Sinds de wet poortwachter van kracht is moeten werkgevers de eerste 2 ziektejaren van een werknemer doorbetalen en begeleiden naar nieuw werk binnen- of buiten het bedrijf. Meestal worden hiervoor gespecialiseerde re-integratiebedrijven ingeschakeld. Deze bedrijven voeren onder anderen de volgende dienstverlening uit:

Beroepenoriëntatie: Door middel van onder andere individuele gesprekken en het afnemen van een beroepskeuzetest en capaciteitentest komt een realistische en arbeidsmarktrelevante beroepskeuze tot stand. Vervolgens gaat de coach samen met de cliënt op zoek naar informatie over branches, sectoren, organisaties en vacatures. De cliënt krijgt intensieve begeleiding en ondersteuning, maar ook wordt de zelfwerkzaamheid vergroot door middel van opdrachten.

Praktijkdiagnose en oriëntatie: Doel is het verkrijgen van inzicht in de fysieke en/of psychische belastbaarheid van de cliënt in relatie tot arbeid, de wensen, mogelijkheden alsmede vaardigheden en begeleidingsbehoefte

Leer-werkstage of leer-werktraject: Het re-integratiebedrijf beschikt vaak over leer-werkplekken in diverse branches en sectoren zoals in de retail, productie, logistiek, schoonmaak, groenvoorziening, zorg. Doelstelling van deze dienstverlening is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie door de cliënt arbeidservaring op te laten doen met gerichte leerdoelen op het gebied van werk-en/of functievaardigheden.

Verhogen psychische weerbaarheid: Intensieve individuele coaching in combinatie met groepsactiviteiten en workshops. Trainingen op het gebied van omgaan met veranderingen, zelfbeeld, rouwverwerking, gedrag, assertiviteit etc. Trainingen in een werk- of oefensetting en coaching op probleemoplossend vermogen

Verhogen fysieke belasting: Intensieve individuele coaching in combinatie met activiteiten zoals training in een werk- of oefensetting, laagdrempelige bewegingsactiviteiten met lotgenoten, klankbord en vraagbaakrol coach voor de cliënt.

Jobhunting: Het opstellen van een zoekplan samen met de cliënt waarin zijn meest kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn opgenomen. De cliënt neemt deel aan een sollicitatietraining en wordt wekelijks begeleid in het sollicitatiepracticum bij het zoeken naar passende vacatures. Daartoe beschikken we over een up to date vacature applicatie. Er wordt geoefend in het voeren van gesprekken, hoe een goede sollicitatiebrief en CV op te stellen. Door de Jobhunters en outplacement adviseurs wordt zowel vraag- als aanbodsgericht gewerkt.

Bemiddeling en plaatsing: Het tot stand brengen van een (duurzame) plaatsing, bezoeken beoogde werkplek, spreken werkgevers, voorstellen cliënt. Begeleiding en afhandeling formaliteiten rondom plaatsing zoals: Startdatum, Hoogte beloning, adviseren en ondersteunen bij eventuele subsidie aanvragen.

Jobcoaching / Begeleid werken: Extra ondersteuning en begeleiding aan cliënten bieden die dit nodig hebben om baanbehoud te realiseren. Begeleiding op vele facetten zoals leren reizen naar de werkplek, coaching op het werk, voorlichting collega’s en leidinggevenden, ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van knelpunten die zich voordoen en effect hebben op het werk.

Sociale activering: Soms hebben cliënten een dermate grote afstand tot de arbeidsmarkt waardoor ze (nog) niet in staat zijn tot werk, maar waar het wenselijk is wel actief te worden, bijvoorbeeld om uit een sociaal isolement te komen, of te participeren in de maatschappij.

Work First: Voor WWB cliënten die direct bemiddelbaar zijn is het mogelijk Work-First plaatsen in te zetten. Afhankelijk van de afspraken met opdrachtgever wordt hier maatwerkinvulling aangegeven.

Trainingen: Sollicitatietraining / Leren Netwerken / Persoonlijk effectiviteit en communicatie.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl