Heel Nederlands
Image default
Verbouwen

Een positief imago als werkgever krijg je zo!

Er is een ernstig tekort aan geschoolde werknemers. Dit zorgt voor een vertraging van het bedrijfsleven. Natuurlijk is er nog een andere belangrijke factor die het bedrijfsleven in 2020 afremt. Bedrijven hebben het moeilijker om geschoolde werknemers te vinden, vooral in de productiesector Het tekort aan geschoolde werknemers neemt toe. Dat is geen nieuws. Vandaag zullen we als werkgevers uw doelstellingen niet bereiken met alleen een aantrekkelijk loon. Een positief imago van uw werkgever kan echter wel het verschil maken.

Goed personeel aantrekken

Een behoorlijk salaris betalen voor nieuwe werknemers is tegenwoordig niet meer voldoende. Veel werknemers verkeren in de luxe om te kunnen kiezen. Een positieve werkomgeving, waardering en andere aspecten kunnen ook een belangrijke rol spelen. Vandaag de dag vinden werknemers het belangrijker dat u zich niet alleen richt op de financiële resultaten. Daarnaast zijn de medewerkers die u in dienst heeft uw grootste ambassadeurs. 

Loyaliteit

In moeilijke tijden zijn mensen tevreden met het feit dat ze in dienst zijn. In goede tijden zijn ze veeleisender. Ook is er een kans dat ze meer meedenken. Dat betekent dat er veel ervaring weggaat, maar ook dat er veel informatie is. Zorg er daarom voor dat je veel vertrouwen hebt. Dit is vrij moeilijk. Werkgevers die goede praktijken volgen, resulteren meestal in gelukkige werknemers, en ook in veel tevredenheid. Ze nemen meestal extra stappen wanneer dat nodig is.

Volgens Boushey en Glynn (2012) kost iemand die zijn baan opzegt, daarna 21% van zijn bruto jaarsalaris. Dit komt onder andere door het verlies van ervaring, kennis en de noodzaak om de nieuwe functie in te vullen. 

Een veilige en gezonde werkplek

De tevredenheid van werknemers is groter als er een omgeving is die veilig en gezond is. werkplek. Een digitale RI&E is een van de elementen. Een proactief beleid ter bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk zal leiden tot een toename van positieve, maar ook productieve collega’s. Een risico-inventarisatie en -evaluatie biedt een systematische aanpak. RI&E-instrumenten worden bovendien elektronisch en dynamisch bijgehouden.

De risico’s binnen uw bedrijf worden geanalyseerd en dit zal zorgen voor een betere kwaliteit van leven en veiligheid. Bovendien heeft dit een oorzakelijk verband met de tevredenheid van de werknemers.

https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/