Heel Nederlands
Image default
Zakelijke dienstverlening

Algae bioreactor: de inzet in de industriële sector

Regelmatig komen er nieuwe technieken voorbij die van grote waarde kunnen zijn voor het milieu. Als het gaat om biotechnologie staat de wereld ook niet stil: de afgelopen jaren wordt hier steeds meer aandacht aan besteedt. De komst van de algae bioreactor is hier een voorbeeld van. Wat is een algae bioreactor precies, welke soorten foto reactoren zijn er en wat zijn de manieren waarop een algae bioreactor wordt ingezet in de industriële sector? Alle informatie vind je op deze pagina.

Wat is een algae bioreactor?

Een algae bioreactor, ook wel algenbioreactor genoemd, is een gesloten en verlicht algenkweek vat. Dit vat is ontworpen om algen op een gecontroleerde manier te kunnen produceren. Algenbioreactoren zijn geoptimaliseerd voor de algenkweek. De kweek van algen speelt een belangrijke rol in de milieuvriendelijke productie van grondstoffen voor biodiesel. 

Algen leveren daarnaast ook nuttige stoffen voor onder andere levensmiddelenindustrie, maar ook de chemische industrie. Er zitten verschillende voordelen aan het gebruik van een algenbioreactor: zo kunnen algen in ieder klimaat worden gekweekt en is er veel minder sprake van CO2 uitstoot.

Zo werkt een algae bioreactor

Deze reactor bevat algen. Deze verwijderen voedingsstoffen N en P uit het afvalwater. Daarna worden de algen geoogst en worden de meststoffen uit het water gehaald middels speciale technieken. De algae bioreactor is een onderdeel van een grotere installatie en is geen zelfstandige zuivering. De algen worden gevoed met CO2. Ook is het belangrijk dat de temperatuur boven de 10 graden wordt gehouden en dat de algen voldoende licht krijgen.

De verschillende soorten foto reactoren

Een foto reactor is een systeem voor de productie van verschillende micro-organismen. Dit gebeurt door middel van kweek, in een speciaal medium dat onder belichting staat. Er zijn veel verschillende soorten foto reactoren. Er zijn foto reactoren in de vorm van een open

vijver, maar er zijn ook diverse gesloten systemen, zoals een buisvormige fotobioreactor en een plaat fotobioreactor. Op het gebied van foto reactoren staan de ontwikkelingen ook niet stil: het is mogelijk om een schaalbare foto reactor aan te schaffen waarmee fotochemie op maat mogelijk is. Wat voor soort systeem de juiste keuze is, is vooral afhankelijk van het micro-organisme dat gekweekt wordt. Het ene organisme is gevoeliger voor blootstelling dan de ander.

Hoe een algenbioreactor wordt ingezet in de industriële sector

Onder de industriële sector vallen veel verschillende takken. Industrie omvat de economische activiteiten waarbij grondstoffen, materialen of goederen worden geproduceerd. Welke rol kan een algenbioreactor hierin spelen? Biomassa uit algen is mogelijk een duurzaam alternatief voor grond- en brandstoffen in de industrie. Biomassa moet op een slimme manier ontleedt worden en dat gebeurt op dit moment met de algenbioreactor.

Algen kweken als bron van biomassa is een aantrekkelijke optie. Dit komt omdat het steeds goedkoper wordt om algen te kweken. In de toekomst kunnen algen ingezet worden als alternatief voor aardolie. Op dit moment is er een groeiende vraag naar producten die uit algen zijn gemaakt, onder andere uit de levensmiddelenindustrie. De algae bioreactor inzetten voor de industriële sector kan op termijn de CO2 uitstoot verminderen en ervoor zorgen dat de economie minder afhankelijk is van aardolie. Bekijk deze website voor meer informatie.

https://lgem.nl/