Heel Nederlands
Image default
Dienstverlening

Rouw en werk – een lastige combinatie

Werknemers die een naaste verliezen; het gaat om ruim drie miljoen mensen die dat in de afgelopen tien jaar overkwam. Het blijkt dat na de dood van hun dierbare veel werknemers in de knel komen met hun werk en baan. Dat bevestigt het onderzoek dat het CNV door Maurice de Hond liet doen.

Het CNV liet onderzoeken hoe de relatie tussen rouwen en werken is. Uit het onderzoek van Maurice de Hond kwam een onthutsend beeld van de effecten die (onvoldoende) rouwen op werknemers hebben. Ook blijkt dat werkgevers hun werknemers die een dierbare verloren hebben nog onvoldoende weten te steunen.

Eerst wat cijfers:

  • 9% van de werkenden die een naaste hebben verloren melden zich langdurig ziek
  • 10% van de werkenden die een naaste hebben verloren belanden in een burn-out vanwege de lastige combinatie van rouwen en werken.
  • 16% neemt vakantiedagen op omdat ze niet konden functioneren
  • 20% van de werknemers vindt dat ze te weinig steun van hun leidinggevenden krijgen om goed te kunnen blijven functioneren.
  • 25% van de werknemers vindt zelf dat ze langere tijd niet goed op hun werk functioneren.
  • 26% vindt dat ze te snel weer aan het werk zijn gegaan
  • 33% heeft zich ziek moeten melden
  • 75% van de werknemers die een kind of partner verloren functioneren niet goed meer na het verlies
  • 14% van deze laatste groep verliest bovendien zijn of haar baan.

 

Impact van verlies

Verlies van een dierbare en rouw daarom heeft een gigantische impact op de werkvloer. We beseffen vaak niet dat dit miljoenen werkenden overkomt.  Voor deze mensen is nog weinig geregeld. Het CNV vraagt werkgevers om steun te bieden aan rouwende medewerkers, ook om (langdurige) uitval te voorkomen. Het blijkt dat medewerkers die zich in tijden van verlies en rouw gesteund weten door hun werkgever, loyaler zijn en zich minder snel en minder langdurig ziek melden. Persoonlijke interesse door een leidinggevende in plaats van een telefoontje door de Arbodienst of een medewerker van personeelszaken.

‘Wanneer kom je weer ?’

De vakbond CNV wil dat werkgevers ervoor gaan zorgen dat mensen die een dierbare verloren hebben en in een rouwproces zitten weer op een goede en veilige manier terug op hun werk kunnen komen.

Rondom het overlijden moet vaak nog veel geregeld en afgehandeld worden, denk aan het afronden van de begrafenis of crematie, een grafsteen of kunstwerk op het graf  dat geregeld moet worden en natuurlijk de bedankjes naar de aanwezigen op de uitvaart en het beantwoorden van de brieven. 

Terwijl iemand nog midden in de nasleep zit van een recent overlijden vragen moet een werkgever niet vragen “wanneer kom je weer?”

Persoonlijke interesse tonen

Een werkgever of leidinggevende kan beter persoonlijke interesse tonen in een echt persoonlijk contact. Vragen als: “hoe gaat het nu met je? En “Waarmee kunnen we je helpen?” zijn veel zinvoller.

Het verschilt natuurlijk per situatie wat iemand nodig heeft. Een kind verliezen of een partner die overleden is – het zijn onvoorstelbare emotionele drama’s. Maar ook praktisch: hoe combineer je werk met kinderen als je plots alleen achter blijft met de zorg voor een gezin met (kleine) kinderen. Een werkgever zou daarbij best actief mee kunnen denken en een handje helpen.

 

Handreiking werkgevers

De vakbond heeft een handreiking voor werkgevers gemaakt speciaal over rouwverwerking op de werkvloer.  De handreiking bevat veel persoonlijke verhalen en geeft duidelijke en praktische adviezen voor werkgevers. Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt bovendien dat werknemers die een dierbare verloren een handreiking voor werkgevers hoe om te gaan met rouwen toejuichen.

Rouwverlof

Als je een dierbare verliest geven sommige CAO’s de mogelijkheid tot het opnemen van vrije dagen. Hoeveel dagen je mag opnemen verschilt per CAO dit is bovendien afhankelijk of het om direct familielid gaat. Het CNV stelt een algemene regeling voor waarin mensen een flexibel rouwverlof kunnen opnemen.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 50% van de rouwende werknemers het huidige rouwverlof niet voldoende vindt. Een rouwverlof van ongeveer twee weken dat flexibel opneembaar zou helpen.

 

 

Partner of kind verliezen

De vakbond CNV vraagt extra aandacht voor werknemers die hun partner of kind verliezen. ‘De klap is bij deze groep enorm’. Zo kon bijna 75% van deze groep langere tijd niet meer goed functioneren. Een derde werd langdurig ziek en bijna een kwart kwam in een burnout. En last but not least verloor 14% van deze groep  de baan omdat ze niet door het rouwen niet langer goed konden functioneren.

 

 

 

Memorabel Afscheidsmonumenten – Jeroen Stok

Memorabel Afscheidsmonumenten maakt samen met nabestaanden mooie en unieke grafmonumenten. We nodigen mensen uit om actief mee te denken bij het ontwerpen van persoonlijke gedenktekens. Monumenten maken we met moderne materialen als RVS, geroest staal en glas. Alles wat we maken is persoonlijk en uniek en wordt door Nederlandse vakmensen gemaakt. Nabestaanden nodigen we graag uit om tussendoor te komen kijken.

 

Vrijblijvend advies

Graag adviseren we u over een persoonlijk gedenkteken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Moezelstraat 72

8226LB Lelystad

06-49 351 338

https://www.memorabel.nl/