Heel Nederlands
Image default
Bedrijven

De verschillende taken van een verkeersregelaar

Het is belangrijk om de verschillende taken van een verkeersregelaar helder te hebben, op het moment dat je twijfelt om verkeersregelaar Amsterdam te worden. De belangrijkste taak van een verkeersregelaar is het regelen van het verkeer, zoals de naam van de functie al grotendeels weggeeft. Hieronder wordt er dieper ingegaan op deze taak en verschillende subtaken.

Het geven van aanwijzingen aan verschillende weggebruikers

De belangrijkste taak van een verkeersregelaar is dus het verkeer in goede banen leiden. Verkeersregelaar kunnen deze taak op verschillende manieren uitvoeren. Ten eerste moet een verkeersregelaar handgebaren onder de knie hebben. Deze handgebaren worden gebruikt om weggebruikers uit te leggen wat zij wel en niet mogen doen op een bepaalde situatie. Je moet dus basis signalen leren zoals het signaal voor stoppen en doorrijden. In ieder geval is het ontzettend belangrijk dat andere weggebruikers jou als verkeersregelaar begrijpen aan de hand van jouw hand gebaren en signalen. Het draait bij het werk als verkeersregelaar grotendeels om non-verbale communicatie.

Met behulp van portofoons communiceren met collega’s

Naast de non-verbale communicatie met weggebruikers, is het ook de taak van een verkeersregelaar om onderling met collega’s goede communicatie te onderhouden. Als verkeersregelaar werk je namelijk vaak als team in plaats van in je eentje. Zo word je als verkeersregelaar regelmatig ingezet bij gevaarlijke verkeerssituaties. In dit soort situaties is het ontzettend belangrijk dat er goede communicatie plaatsvindt tussen de verkeersregelaars in het team. In de meeste gevallen werken verkeersregelaars daarom met portofoons. Via deze portofoons kunnen verkeersregelaars overleggen over welke auto’s wel en niet mogen doorrijden bijvoorbeeld.

Bij een evenement paraat staan

Bovendien heeft een verkeersregelaar de taak en de verplichting om ten allen tijde vriendelijk en beleefd te zijn. Zo moeten verkeersregelaars in sommige gevallen bij evenementen mensen de weg wijzen of vragen beantwoorden over de parkeerplekken van auto’s bijvoorbeeld. Een verkeersregelaar heeft dus de taak om rust en orde te brengen in situaties waarbij chaos mogelijk kan ontstaan.

https://gmwtrafficassist.nl