Heel Nederlands
Image default
Aanbiedingen

Duurzaamheid in het bedrijfsleven

Al jaren is het milieu een hot-topic. Er zijn verschillende grote milieuproblemen waar de mensheid en de aarde momenteel mee worstelt. Reden genoeg voor bedrijven om ook na te denken wat hun rol is binnen dit milieudebat. Hoe gaan bedrijven om met hun uitstoot en hoe kunnen zij verduurzamen? Dit zijn vraagstukken waar grote bedrijven zich dagelijks mee bezig houden. Veel mensen hebben dan ook een voorkeur voor groene energie vacatures en willen graag bij een bedrijf werken dat zich bewust is van zijn ecologische voetafdruk. In dit artikel leggen we uit wat voor rol duurzaamheid speelt in het bedrijfsleven. 

Wat is duurzaamheid?

Het begrip duurzaamheid is veelomvattend. Simpel gezegd gaat het om het verantwoord omgaan met de wereld en haar grondstoffen zodat niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige generatie in al haar wensen en behoeften kan voorzien. Het begrip duurzaamheid speelt een grote rol in de milieukwestie, omdat de afgelopen decennia de natuurlijke grondstoffen veelvuldig zijn aangetast en uitgebuit. Duurzaamheid in de context van de milieukwestie betekent dus dat we verantwoordelijk om moeten gaan met deze natuurlijke grondstoffen, het milieu moeten beschermen en rekening moeten houden met de gevolgen van de acties van de mens. 

Hoe wordt rekening gehouden met duurzaamheid in het bedrijfsleven? 

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, omdat men zich steeds meer bewust wordt van de impact die ze maken op het milieu. Bedrijven zijn de afgelopen jaren erg veel bezig geweest met duurzaamheid door middel van andere productieprocessen die het milieu minder belasten. Ook zijn veel bedrijven bezig met verduurzamen door het toepassen van energiebronnen zoals wind- of zonne-energie in hun bedrijfsvoering. En tenslotte zijn er veel bedrijven die vacatures natuur en milieu creëren in hun bedrijf zodat er consequent rekening wordt gehouden met de impact die zij maken.

Hoe worden productieprocessen verduurzaamd?

Er zijn een aantal manieren die worden ingezet om productieprocessen te verduurzamen. Allereerst gaat dit om het efficiënter gebruik maken van grondstoffen. Er wordt meer gelet op het minimaliseren van afval en recycling. Daarnaast wordt er anno 2023 steeds vaker gebruikgemaakt van duurzame energiebronnen waardoor fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn in het productieproces van veel bedrijven. Ten slotte proberen bedrijven de transport- en logistiekkosten te beperken door veel producten op een plek te maken. 

Goed alternatief: recyclen

Recycling heeft enorm veel voordelen voor een bedrijf. Allereerst zorgt recycling ervoor dat afval extreem vermindert wordt. Door veel materialen her te gebruiken hoeven er minder producten naar de vuilnisbelt of de verbrandingsoven. Door veel spullen te hergebruiken zorgt recycling ook nog voor de vermindering van het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor raken deze niet snel uitgeput. Ten slotte kost het minder energie om producten te recyclen dan om hele nieuwe producten te maken. Hierdoor wordt er dus minder energie verbruikt en zorgt dat voor een kleinere uitstoot van broeikasgassen. Een goed voorbeeld van nieuwe recycling is het statiegeld dat voortaan op blik wordt gerekend in de supermarkt. Dit zorgt ervoor dat er meer blik wordt hergebruikt en er minder afval op straat komt te liggen.