Heel Nederlands
Image default
Bedrijven

Zorginnovatie als succesfactor!

De sleutel naar succes in zorginnovatie

We leven in een tijd waarin digitale en technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Robotica, domotica, AI en big data zijn fundamentele peilers in de digitale transformatie van onze maatschappij. Een belangrijk onderdeel daarbij is natuurlijk de zorg. Want hoe gaan we zorg toegankelijk en betaalbaar houden in een steeds drukker wordende maatschappij, waarbij ook nog eens de wensen en behoeftes zijn veranderd? De oplossing zit um vooral in een belangrijke zorginnovatie om de digitale transitie van traditionele zorg te stimuleren. Zo ook bij Vcare!

Iedere dag komen onze medewerkers in contact met onze klanten. Dat zijn voornamelijk verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten. Zij ervaren dagelijkse problemen die zelf op hun eigen manier proberen op te lossen, maar allesbehalve goed en veilig zijn. Bij Vcare luisteren we heel goed naar dit soort kritiek en bottlenecks, waarbij onze adviseurs en programmeurs aan de slag gaan met professionele oplossingen voor diverse praktijkproblemen. Iedere zorginnovatie die wij doen heeft als doel om bij te dragen aan het zorgproces in algemeen waarbij er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden met de beschikbare tijd, zodat meer tijd overblijft voor het bieden van acute zorg.

Begeleiden van zorg organisaties

Bij Vcare ondersteunen we zorgorganisaties bij de transitie naar digitale zorg oplossingen. We attenderen onze klanten op technologieën, trainingen, het intern opleiden van mensen en het opzetten van een team, zodat de organisatie ook zonder ons verder kan. Dat vinden wij belangrijk zodat onze gebruikers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van ons digitale zorgplatform. Deze transitie baseren we op onze drie peilers.

Verbinden

Verbinden staat centraal bij Vcare connect. Ons telefonie cloud platform is volledig te gebruiken met de grootste HIS en HAPIS informatiesystemen in Nederland van Topicis, Chipsoft en Pharmapartners. Dankzij Vcare integrator hebben wij een koppeling kunnen maken zodat alle patiëntengegevens direct inzichtelijk worden bij het aanroepen van een patiëntendossier of bij een binnenkomende oproep.

Innoveren

We versnellen innovatie op twee manieren. Enerzijds zijn wij druk bezig met het zoeken naar steeds nieuwe koppelingen en integraties met veel gebruikte office en suite toepassingen zoals Office 365, Microsoft Teams en Google clouddiensten. Zo maken we de overstap naar Vcare connect voor meer bedrijven een eenvoudige en veilige keuze. Anderzijds luisteren wij veel naar wensen vanuit de markt en integreren we nieuwe oplossingen binnen Vcare connect zoals veilig videobellen voor het bieden van zorg op afstand.

Samenwerken

Wij geloven in samenwerkingen met specialisten in de markt. Zo hebben we inmiddels een samenwerking met Pharmapartners en Chipsoft als het gaat om integraties met huisartsinformatiesystemen. Maar ook met a&m impact hebben we een samenwerking kunnen bereiken. Het sociale intranet van a&m impact maakt het makkelijker en persoonlijker om intern en extern te communiceren. De koppeling met Vcare connect vanuit het sociaal intranet speelt hierin een belangrijke rol, omdat deze veilig beeldbellen mogelijk maakt. Een mooie Win-Win situatie!

Het doel van onze zorginnovatie

Het is onze taak vinden wij om digitale zorg te stimuleren en zo bij te dragen aan goede zorg, minder werkdruk bij zorgprofessionals en voor betere zorgkostenbeheersing. Maar vooral: om de zorg bij de patiënt thuis te brengen; vertrouwd, veilig en dichtbij.

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwste en nieuwe e-Health ontwikkelingen in de zorg? Abonneer dan op de Vcare nieuwsbrief via onze website. Of maak een afspraak met een adviseur voor een demo.

https://www.vcareconnect.nl/