Heel Nederlands
Image default
Bedrijven

Worden waterstoffenpanelen de toekomst?

Het is tegenwoordig steeds duidelijker, dat we heel bewust met onze energie om moeten gaan. Ook een adviesbureau energietransitie, is zich daar goed van bewust. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van energie goed te volgen. Zo kan het maar zo zijn dat waterstofpanelen ooit de normale zonnepanelen gaan verdringen of op z’n minst aanvullen.

Adviesbureau energietransitie over de eed audit

Dat we goed moeten nadenken over ons energiegebruik is wel duidelijk, aldus adviesbureau energietransitie Forward. Wij voeren al jaren de in Europa verplichte eed audit uit. De eed audit is er voor het bewust maken van onder andere het energieverbruik en de energiebesparingsmogelijkheden. Bedrijven en instellingen hebben zo ook meer inzicht.

Waterstofpanelen minder milieubelastend?

Het is mogelijk dat waterstofpanelen minder milieubelastend zijn dan zonnepanelen. Met zonnepanelen wordt het zonlicht gebruikt om elektriciteit te maken. Daarbij is het nadeel dat er voor de opslag nog altijd een probleem is. Terug leveren aan net, wordt ook steeds meer een probleem. Er zijn immers steeds meer zonnepanelen er zo zijn er met veel zon te veel piekmomenten. Dan zijn er accu’s nodig als je dit wil opslaan. Er zijn ontwikkelingen om accu’s minder milieubelastend te maken. Maar, dat zijn ze tot op heden eigenlijk nog niet voldoende. Zeker niet als er op nog grotere schaal gebruik van gaat worden.

Het mogelijke voordeel van waterstofpanelen is dat waterstofpanelen niet alleen elektriciteit uit het zonlicht gebruiken. Ze zetten ook de waterdamp uit de lucht om in waterstofgas. En dat is superinteressant, want met waterstofgas kun je elektriciteit opslaan en produceren. Het lijkt daarbij dat de opslag van waterstofgas minder milieubelastend is dan de accu’s die bij zonnepanelen nodig zijn.

Waterstofpanelen in 2030

Op het moment is de inzet van waterstofpanelen nog niet uit de experimentele fase. Er zijn al proeven mee gedaan, maar er zijn nog wel wat vraagstukken over onder andere de opslag van waterstof. Het kan namelijk zowel vast, vloeibaar als ook in gasvorm worden opgeslagen. Elke vorm met z’n eigen voordelen en nadelen.

Uit een recente BatHyBuild-studie, benoemd in een webinar van mei 2021, komt als inzicht naar voren dat waterstof in 2030 een belangrijke rol kan gaan vervullen in onze energiehuishouding. Natuurlijk is het afwachten, de toekomst moet immers nog geschreven worden.