Heel Nederlands
Image default
Bedrijven

Waterkeringen in Nederland

Nederland staat bekend om water. De polders, dijken en plassen in Nederland zijn wereldberoemd. Nederland staat daarnaast ook bekend om haar waterkeringen. Maar wat is een waterkering nou precies? Dat leggen we u uit in deze blog.

Wat is een waterkering?

Onder een waterkering verstaan we een object dat als functie heeft water tegen te houden. Oftewel water te keren. Een waterkering kan land beschermen tegen oppervlaktewater. We hebben het dan over rivieren en meren, maar ook over de zee. Een waterkering kan ook een grens vormen tussen twee peilgebieden. Ook een douchebak kan het antwoord zijn op de vraag: ‘Wat is een waterkering?’

Overstromingen

Nederland ligt voor een groot gedeelte onder de zeespiegel en dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Om ons land te beschermen tegen die overstromingen hebben we een hele hoop waterkeringen. In Nederland hebben we zo’n 3700km aan waterkeringen. Onder de wateringen in Nederland vallen de dijken, dammen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen, maar ook de natuurlijke waterkeringen zoals de duinen. Er zijn eigenlijk twee soorten waterkeringen. De primaire keringen beschermen het land tegen water uit de zee en grote meren en rivieren. De regionale waterkeringen beschermen tegen water uit kleine rivieren, meren en kanalen.

Zomer

In de zomer kan er droogte ontstaan. Hierdoor kan het water in rivieren en meren erg laag komen te staan. Met behulp van sluizen en stuwen wordt het water zo goed mogelijk verdeeld. Rijkswaterstaat is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast zorgen zij ook voor het drinkwater in Nederland. Zij monitoren het water op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en zorgen ervoor dat drinkwaterbedrijven gebruik kunnen maken van schoon water. Op deze manier hoeft u zich geen zorgen te maken over de drinkwaterkwaliteit in Nederland en kunt u met een gerust hart een glaasje water uit de kraan drinken.

https://waterkeringdouche.nl/