Heel Nederlands
Image default
Verenigingen

Waarom een stagiair aannemen?

Een stagiair zoeken is een erg goede overweging, wanneer je een bedrijf hebt die een aanvulling kan gebruiken tot op een bepaald niveau. is een persoon in opleiding die praktische taken moet verrichten bij een echt bestaand bedrijf. Het is een soort proef of de student de juiste kwaliteiten op een bepaald niveau beschikt en dus klaar is voor het binnentreden van de arbeidsmarkt. Het aannemen van een student heeft veel voordelen en weinig nadelen. Wel is het van belang dat het bedrijf hier ook echt daadwerkelijk ruimte voor heeft, omdat de persoon in opleiding wel de juiste begeleiding moet kunnen krijgen om de stage goed te kunnen afronden. 

Waar moet je rekening mee houden? 

Het is belangrijk om te beseffen dat een stagiair iemand is die nog in opleiding is. Naast de enthousiasme en de frisse kijk op de arbeidsmarkt en mogelijk nieuwe ideeën wat het bedrijf erg goed kan gebruiken, moet de stagiair ook nog veel leren. De stagiair moet zich kunnen bewijzen dat hij of zij klaar is om de echte werkwereld te betreden, maar het bedrijf zelf heeft hier ook een grote rol in. Een potentiële stagiair kun je persoonlijk benaderen op bijvoorbeeld LinkedIn, maar stage vacatures plaatsen is waarschijnlijk de meest gebruikte manier.   

  

Een stagiair moet dus taken verrichten binnen een bedrijf, maar het moet wel passen bij de leerdoelen van deze persoon. De werkomgeving moet goed aansluiten bij de studie en de persoon zelf. Ook is het belangrijk om de juiste persoon in te schakelen die de taak als stagebegeleider op zich kan nemen. Het is een taak die serieus genomen moet worden en waar ook echt tijd voor genomen moet worden. 

Welke rechten heeft een stagiair? 

Omdat een stagiair geen werknemer is, heeft deze persoon geen recht op ziekengeld. Wel is het zo dat als een stagiair een beloning ontvangt wat meer is dan een onkostenvergoeding, hij of zij verzekerd is voor de Ziektewet en de Wajong uitkering. Hiervoor betaald een bedrijf geen premie. Een stagiair heeft op jaarbasis recht op 160 vakantie-uren, bij een stage van 40 uur per week. Ook geldt er voor een stagiair de Arbowet en de Arbeidstijdenwet onverkort. Het bedrijf geldt hierbij als werkgever. 

  

Het is dus erg voordelig om een stagiair aan te nemen, maar het is wel belangrijk dat er goed nagedacht wordt wat er precies gezocht wordt, en te zorgen dat beide partijen het gevoel heeft dat er een juiste match plaats heeft gevonden. Maak duidelijke afspraken en begin op tijd met vacatures plaatsen. 

 

 

https://www.integrand.nl/stagiair-gezocht