Als huurder of verhuurder krijg je al vanaf het tekenen van het huurcontract te maken met het huurrecht. Als huurder heb je rechten en plichten, zo dien je de huurkosten tijdig te betalen en heb je recht op een huis zonder gebreken. De verhuurder dient de woning zonder gebreken aan te leveren en reparaties tijdig door te voeren. Deze wederzijdse verplichtingen worden opgenomen in het huurcontract. Het huurrecht is een vrij complex rechtsgebied met een hoop wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. Bij een geschil met je huurder of verhuurder, is het verstandig om een huurrecht advocaat te benaderen voor juridische ondersteuning. De geschillen ontstaan vaak over het niet tijdig voldoen van betaling, reparatiewerk aan de woning, een verhuurder die het contract wilt aanpassen of huurders die zich niet houden aan overeengekomen zaken in de huurovereenkomst. Voordat je een advocaat benaderd is het verstandig om er samen met de huurder of verhuurder uit te komen. Dit scheelt een hoop kosten, tijd en komt de relatie tussen jullie niet in het geding. Mochten jullie er samen niet uitkomen, kan je een huurrecht advocaat inschakelen voor juridische bijstand.

Huurrecht: rechten en plichten van de huurder en verhuurder

De rechten en verplichtingen jegens de huurder en verhuurder, kan al snel resulteren in onenigheid tussen beide partijen. De huurder dient zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in het huurcontract, tijdig de rekening betalen en zich als een goed huurder gedragen. De verhuurder heeft de verplichting om de huurwoning in goede staat op te leveren, zich te houden aan het contract en overige problemen snel en effectief op te lossen. Zoals je kunt nagaan liggen geschillen al snel op de loer. Een goede verstandhouding tussen de huurder en verhuurder is dan ook erg belangrijk. Uiteraard is de huurrecht advocaat die je inschakelt hiervan op de hoogte en zal de relatie proberen niet verder onder druk te zetten. Er zijn dus een hoop wederzijdse rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder.

Advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het huurrecht

Heb je een probleem met een huurder die overlast geeft of zijn rekening niet op tijd betaald? Als verhuurder van de woning of bedrijfsruimte, is het verstandig om allereerst de huurder op de hoogte stellen. Doorgaans is dit het best te doen middels een brief gericht aan de huurder. In deze brief geef je aan tegen welke problemen je met de huurder aanloopt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de huurder, als deze ontevreden is over de verhuurder. De stap naar een advocaat wordt vaak als laatste genomen. De advocaat zal het dossier bekijken en je adviseren over de te nemen stappen. Zo ben je er in ieder geval van verzekerd dat jouw rechten zo goed mogelijk worden beschermd. Daarnaast treedt de advocaat vaak op als mediator tussen de huurder en verhuurder. Schroom dan ook niet om bij een juridisch geschil een huurrecht advocaat te benaderen.