Heel Nederlands
Image default
Financieel

Wat gaat er met de hypotheekrenteaftrek gebeuren?

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Wanneer mensen een eigen woning bezitten en besluiten om dit te financieren met een hypotheek, sluiten ze een lening af. Over deze lening betaal je rente, dit is de hypotheekrente. Deze rente mag je aftrekken van je belasting, deze regeling hebben ze ingevoerd om mensen te stimuleren een huis te kopen i.p.v. te huren.

De hypotheekrenteaftrek gaat omlaag

Doordat de huizenprijzen enorm hard stijgen wordt de kloof tussen huurders en huizenbezitters te groot volgens de directeur van De Nederlandse Bank Klaas Knot. Hij vindt dat de fiscale behandeling van het eigen huis te royaal is en adviseert het kabinet daarom om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen.

Sinds 2014 bouwen ze de hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar af. Voorheen mocht je (bij hogere inkomens) nog 52% aftrekken, het huidige kabinet heeft het proces versneld naar 3,00% per jaar dat betekent dat er in 2023 het tarief 37,05% is en dat staat gelijk aan de laagste loonschijf. In 2021 gaat er 8,8 miljard euro belastinggeld naar huiseigenaren, dat is gemiddeld zo’n 200 euro per maand per huishouden!

Dit bedrag gaat wel deels afnemen doordat de je minder hypotheekrente mag aftrekken, maar ook doordat de rentes momenteel erg laag zijn. Als je minder rente betaalt, kan je ook minder rente aftrekken.

Eisen nieuwe leningen

Sinds 1 januari 2013 zijn de voorwaarde voor de hypotheekrenteaftrek aangescherpt. Je mag de rente over nieuwe eigenwoningschulden alleen aftrekken wanneer deze volledig binnen 360 maanden en minimaal annuïtair wordt afgelost.

Er moet ook jaarlijks aan een aflossingsverplichting worden voldaan.

Overgangsregeling bestaande hypotheken

Je hebt een eigenwoningschuld als:

–          Je op 31 december 20212 in het bezit bent van een woning met een hypotheek;

–          Je in 2012 jouw eigen woning hebt verkocht en in 2013 een nieuwe woning hebt gekocht.

–          Je een woning 2012 hebt gekocht maar in 2013 hebt gefinancierd.

–          Je in 2012 onherroepelijk een en schriftelijk een verbouwing bent overeengekomen.

 

https://www.harmsbakx.nl/