Heel Nederlands
Image default
Dienstverlening

Hoeveel BHV’ers moeten er in een bedrijf aanwezig zijn?

In de wet staat dat het voor elke organisatie verplicht is om een BHV’er in dienst te hebben, die in bezit is van een geldig BHV-certificaat. Bij de beslissing hoeveel werknemers er opgeleid moeten worden tot BHV’er en hoeveel er aanwezig moeten zijn moet er gekeken naar verschillende punten. 

In de Arbowet staat dat u verplicht bent om minimaal één BHV’er in dienst te hebben. En met behulp van het RI&E en het personeelsbestand kunt u zelf de keuze maken of u meerdere BHV’ers in dienst neemt.

Aanwezigheid

Wettelijk staat niet vastgelegd hoeveel BHV’ers er minimaal aanwezig moeten zijn binnen een bedrijf. Wel staat er in de wet dat er altijd genoeg BHV’ers aanwezig moeten zijn op locatie. Zo zal er bij een onverwachte en ongewenste situatie altijd minimaal één iemand zijn die geleerd heeft hoe hij/zij moet handelen bij zo’n situatie.

Arbowet

In de Arbowet van vóór 2007 stond beschreven dat er op elke 50 medewerkers tenminste 1 BHV’er aanwezig moest zijn. In 2007 werd de Arbowet aangepast. Sindsdien staat in de Arbowet dat iedere organisatie voldoende maatregelen genomen moet hebben om de veilheid en gezondheid van de aanwezig te waarborgen. Een onderdeel is dus ook dat er minimaal één BHV’er aanwezig is.

RI&E

De RI&E vormt de basis voor de BHV-opvulling. Aan de hand van de inventarisatie van de risico’s, wordt beslist hoeveel BHV’ers er nodig zijn, welke opleiding zij nodig hebben en welke uitrusting nodig is. 

Het is in ieder geval verplicht voor elke organisatie dat er altijd minimaal één BHV’er aanwezig is. Echter zijn er sommige gevallen meerdere BHV’ers nodig binnen het bedrijf in verband met de aanwezige risico’s. De hoeveelheid BHV’ers die nodig zijn staat beschreven in de RI&E.

Personeelsbestand

In sommige gevallen wordt het aangeraden om de keuze te maken op basis van het personeelsbestand. Soms is het namelijk slim dat er meer dan één BHV’er aanwezig is als je kijkt naar het personeel wat op dat momentaanwezig is. Wanneer je bijvoorbeeld werkt met luchtvervuilende stoffen en 3 werknemers hebben astma, dan is het slim dat er meer hulpverleners op dat moment aanwezig zijn. Zo ben jij als bedrijf voorbereid op een ongewenste situatie.