Voor alle andere uitvindingen kunt u dit gelukkig nog steeds doen. Een patent, of octrooi, is een belangrijk hulpmiddel dat u kunt gebruiken om uw uitvinding wereldwijd te beschermen. Universitaire onderzoekers en onderzoekers in een business omgeving hebben niet altijd door dat ze een uitvinding gedaan hebben. Voor het wel of niet aanvragen van patent is het van belang dat u tijdig doorheeft dat u een nieuwe uitvinding in handen heeft. Tijdens een 1-daagse of 2-daagse training leert u herkennen wanneer er octrooi aangevraagd kan worden voor een uitvinding. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop een uitvinding tot een commercieel succes gemaakt kan worden. Zo weet u voortaan precies wanneer u moet overgaan tot patent aanvragen.

Patent aanvragen voor intellectueel eigendom

Advies over een octrooi aanvragen is zeer nuttig wanneer u een door u gedane uitvinding wereldwijd wilt beschermen. Hiervoor kunt u terecht bij een gespecialiseerd bedrijf. Als het proces van octrooi aanvragen eenmaal voltooid is, mogen anderen uw werk niet meer gebruiken zonder uw toestemming. Mocht iemand vervolgens misbruik maken van het beschermde ontwerp of idee, dan kunt u gerechtelijke stappen ondernemen. Als u er niet uitkomt met de partij die uw uitvinding misbruikt, kunt u naar de rechter stappen. U heeft bijvoorbeeld de optie om via een kort geding een verbod op inbreuk te vragen. Een specialist kan u op het gebied van intellectueel eigendom bijstaan.

Wat is het verschil tussen octrooi en patent aanvragen?

Bij het doen van een uitvinding hoort u al snel dat u hier patent of octrooi op aan moet vragen. Maar welke van de twee heeft u dan eigenlijk nodig? In Nederland betekenen deze twee termen immers exact hetzelfde. Patent aanvragen en octrooi aanvragen worden in de Nederlandse taal dan ook constant door elkaar gebruikt. Een klein verschil is dat in officiële stukken doorgaans octrooi toegepast wordt. In Nederland geldt bijvoorbeeld de Rijksoctrooiwet. Deze wet heeft betrekking op de regels omtrent het verlenen, aanvragen en behouden van octrooien. Als u meer wilt weten over octrooi of patent aanvragen, vraagt u een specialist om advies.

Voor meer info : https://www.ipecunia.com/