Wat is machine learning?

Een van de begrippen die om de hoek komt kijken wanneer we het hebben over kunstmatige intelligentie is machine learning. Zeker de laatste jaren is de term populair geworden en wordt deze te pas en te onpas gebruikt door bedrijven en trendwatchers. Maar wat is machine learning precies? En wat kunnen bedrijven ermee?

Machine learning definitie

Als eerste is het handig om te kijken naar de definitie van machine learning. Hoewel er in de loop der jaren meerdere definities zijn ontwikkeld, wordt over het algemeen de volgende definitie gebruikt:

• Machine learning is een onderzoeksveld binnen kunstmatige intelligentie dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes en statistische modellen die met behulp van computers taken uit kunnen voeren zonder expliciete instructies.

Misschien klinkt het bovenstaande ingewikkeld, maar in feite valt dit mee. Heel kort door de bocht is machine learning gewoon een manier om computers te laten leren met behulp van algoritmes en statistische modellen. Dit leren kan vervolgens verschillende doelen hebben.

Toepassingen van machine learning

Door te leren om een bepaalde taak uit te voeren of een voorspelling te doen kan een machine learning model gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Het herkennen van patronen op basis van data.

• Voorspellen van uitkomsten op basis van historische gegevens.

• Leren hoe verschillende objecten in klassen kunnen worden ingedeeld, iets dat ook wel classificatie wordt genoemd. Is een schadeclaim frauduleus of legitiem? Is een tumor kwaadaardig of goedaardig? Zomaar enkele voorbeelden van classificatieproblemen. • Een chatbot die begrijpt wat een gebruiker typt, ook als dit in menselijke taal is geschreven.

• Het aanbevelen van muziek, films of tv-series op basis van het profiel van een gebruiker.

De bovenstaande lijst is erg kort en omvat slechts een klein gedeelte van alle toepassingen. Tegenwoordig wordt machine learning toegepast in talloze applicaties, van omvangrijke bedrijfssoftware tot aan kleine apps die door consumenten worden gebruikt.

Wat zijn de vereisten voor machine learning?

Om gebruik te kunnen maken van machine learning zijn een aantal zaken nodig:

• Een bepaalde hoeveelheid data, om machine learning model mee te kunnen trainen. In de loop der jaren hebben bedrijven de beschikking gekregen over steeds grotere hoeveelheden data.

• Genoeg rekenkracht om dit model te “trainen”. Ook hiervoor geldt dat er in de loop der jaren meer rekenkracht beschikbaar is gekomen. Dit is zelfs één van de pijlers geweest van de doorbraak van machine learning die de afgelopen jaren plaatsvindt.

• Een grote variatie aan kennis en vaardigheden. Data scientists die machine learning modellen bouwen moeten enerzijds de bedrijfslogica snappen die schuilgaat achter de data. Anderzijds beschikken ze over de nodige technische vaardigheden met betrekking tot statistiek, wiskunde en onderzoek, beheersen ze één of meerdere programmeertalen en kunnen ze uit de voeten met databases en datavisualisatie.

Wanneer machine learning goed wordt toegepast kan een bedrijf op basis van juiste conclusies beslissingen nemen en daardoor efficiënter of effectiever werken. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om het toekennen van een schadeclaim, of het geven van een geautomatiseerd antwoord op een chatvraag van een klant.

Machine learning in bedrijfsapplicaties

Eerder noemden we al het voorbeeld van machine learning op de fraudedetectie bij schadeclaims. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden om machine learning toe te passen. Voor veel bedrijven geldt dat het niet altijd duidelijk is wat deze mogelijkheden zijn en hoe deze kunnen worden benut. Omdat steeds meer bedrijven de beschikking hebben over grote hoeveelheden data ontstaan er wel steeds meer mogelijkheden om hier iets mee te doen.

Bij APPelit krijgen hebben we dagelijks te maken met de impact van machine learning op bedrijfsprocessen en hebben we al diverse machine learning projecten mogen realiseren. Op deze manier kunnen we ook voor uw bedrijf iets betekenen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact op met onze experts.

Voor meer info : https://www.appelit.com/