Heel Nederlands
Image default
Bedrijven

Noodhulp – Cordaid Mensen in Nood

Cordaid Mensen in Nood is een fonds van Cordaid, één van de grootste ontwikkelingsorganisaties van Nederland.

Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden.

Waar samenlevingen gebukt gaan onder geweld en ongelijkheid, bouwen wij aan bloeiende gemeenschappen. Dit doen we door veiligheid te bieden, samen kansen te creëren en de kracht in mensen naar boven te halen. 

U bent ongetwijfeld bekend met de desastreuze natuurrampen die op aarde plaatsvinden. Vaak zijn het de armste landen van de wereld waarin de natuur zo tekeer gaat. Er wordt dan enorme schade veroorzaakt, veel mensen komen om en het rampgebied is in rep en roer.

Een wereldwijd netwerk

Cordaid Mensen in Nood maakt deel uit van Caritas. Dit noodhulpnetwerk heeft bijna 1000 partnerorganisaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Deze organisaties werken ook in de meest afgelegen gebieden.

Noodhulp is onmisbaar

Zonder hulp komt er amper een einde aan het menselijk lijden in dat soort rampgebieden. Cordaid Mensen in Nood spant zich in om noodhulp te bieden aan eenieder die dat nodig heeft. En daar hebben we uw hulp bij nodig.

Voor meer info : https://www.cordaidmenseninnood.nl/noodhulp/