Heel Nederlands
Image default
Bedrijven

De invloed van een peiling

Een peiling binnen een gemeente is een handig en eenvoudig gemeente participatie middel. Maar wat is een peiling precies? Met een peiling kun je de inwoners hun mening laten geven en hun invloed laten uitoefenen. Door de inwoners van de gemeente hun mening te laten geven en ze mee te laten bepalen in bepaalde beslissingen binnen de gemeente, zorgt dit voor een betrokken gevoel bij de inwoners. Wanneer de inwoners een betrokken gevoel hebben heeft dit ook positieve gevolgen voor de relatie tussen de gemeente en de inwoners van de gemeente. Wanneer er gemeente participatie plaats vind, is dit een voordeel voor de gemeente en de inwoners.

 

Hoe ontstaat gemeente participatie?

Wanneer er binnen een gemeente participatie plaats vind zijn er een aantal stappen hoe dit tot stand komt. Voordat er een beroep word gedaan op de burgers, zal er eerst een probleem moeten zijn. Een probleem hoeft niet negatief te zijn, het kan ook bijvoorbeeld budget zijn dat is vrij gekomen. Wanneer een gemeente het bedrag wil benutten voor verbeteringen in de buurt worden de burgers ingeschakeld. Wanneer het voor de gemeente duidelijk is wat ze met het budget willen doen, doen ze een oproep aan de burgers. Welke burgers worden opgeroepen ligt aan het idee dat de gemeente heeft. Er kunnen jongeren, ouderen of volwassenen worden uitgenodigd. Als de burgers zijn uitgenodigd kan het zijn dat ze een peiling moeten invullen, naar een inspraak avond komen of sluiten zich aan bij een gemeenteproject.

 

Een succesvolle participatie

Een gemeente participatie klinkt leuk, maar wanneer is een participatie nou succesvol? Voor dat een gemeente het probleem of voorstel aan de inwoners presenteert, word deze eerst gecontroleerd op valkuilen met de volgende checklist:

 Wat is het precieze doel? Zorg dat er duidelijk is wat je wilt bereiken.

 Hoe doe je dit? Zorg dat je een plan klaar hebt hoe je het doel wilt bereiken.

Wie is er bij betrokken? Wie zijn de mensen die bij het proces betrokken zullen zijn? Denk hierbij aan beide kanten: zowel de ambtenaren als de burgers. Wil je jongeren bereiken? Heb je dan bij de hoe-vraag goed nagedacht of de manier waarop je deze doelgroep wilt laten participeren wel effectief zal zijn? 

Er zijn nog uitgebreidere stappen, maar dit zijn de belangrijkste hoe je gemeente participatie kunt laten plaats vinden.

https://www.gemeentepeiler.nl/participatie/