Heel Nederlands
Image default
Aanbiedingen

Hoe wordt de staf bepaald in de rechtbank?

Als je een strafbaar feit bent begaan dan staat daar vaak ook, logischer wijs, een straf tegenover. De belangrijkste reden waarom straffen worden gegeven zijn vergelding. Dit kan je zien als het straffen van de dader omdat hij of zij de samenleving kwaad heeft gedaan. De samenleving geeft daar nu een straf voor terug. De dader mag er dus niet mee wegkomen. Andere redenen waarom straffen gegeven worden zijn het voorkomen dat de dader nog een keer in de fout gaat en de dader afschrikken. Er zijn nog meer redenen, maar dit zijn de meest genoemde. Hoe wordt de straf uiteindelijk bepaald door de rechtbank? Daarover geven we je wat meer uitleg in dit blog.

 

Bepalen

Als je naar de rechter moet dan zal de rechter altijd kijken om een zo passend mogelijke straf te geven. Hij of zij houdt daarbij rekening met de omstandigheden. Het bepalen van een passende straf hangt af van de ernst van het misdrijf, de omstandigheden en de leeftijd van de dader. Ook wordt de voorgeschiedenis bekeken en wordt er gekeken naar de wettelijke kaders. De rechter let wel ook nog op de maximumstraffen die er gelden. Dit is voor jongeren anders dan voor volwassenen. In alle rechtbanken zijn de straffen ongeveer hetzelfde omdat er lovs oriëntatiepunten zijn opgesteld. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) heeft deze oriëntatiepunten opgesteld voor een paar meest voorkomende misdrijven. De lovs oriëntatiepunten geven weer welke straffen kunnen worden opgelegd door rechters. Let op: want de lovs oriëntatiepunten dienen vooral als een houvast voor de rechter, maar de rechter is hier uiteindelijk niet aan gebonden.

 

LOVS

Bij deze punten zijn dus de meest voorkomende misdrijven meegenomen. Toch staat er meer in het lovs dan alleen dat. Er zijn in de afgelopen jaren ook afspraken gemaakt ter bevordering van de rechtseenheid. Denk daarbij aan afrondingsregels bij geldboetes, normbedragen voor schadevergoedingen en standaardvergoedingen. 

https://www.strafrechtadvocaten.nl/info/orientatiepunten-voor-straftoemeting-en-lovs-afspraken/